Fleksibel chat løsning

Basechat er en hosted chat løsning, som er målrettet rådgivning.

Løsningen adskiller sig blandt andet ved at have et chatvindue af høj kvalitet og ved grundlæggende at være mere fleksibelt.

Kontaktform
Navn
Email
Telefon

Website integration
Chatvinduet
Intelligent kø
Spørgeskemaer og statistik
Godt forbundet
Sikkerhed
Stabilitet
Support

Website integration

Basechat integrerer visuelt og funktionsmæssigt frit med websitet.

Chatindgangen kan vises på alle sider, eller på en enkelt side. Chatindgangen kan også vises på en facebook-side.

Chatindgangen viser, om rådgivningen er åben, lukket eller optaget.

Åbningstider og andre informationer kan også vises.

Rådgiver-vinduet er webbaseret. Det er således ikke nødvendigt at installere software på rådgiver-computer.

Top
Chatvinduet

Chatvinduet i Basechat føles, som brugere og rådgivere er vant til fra Facebook, Messenger og Google+.

Hvis det ønskes, er der mulighed for at benytte smileys og sende billeder eller filer i chatten.

Basechat virker på smartphones og andre mobile enheder, fx iPhones og Android.

Basechat kan benyttes til videosamtale. Videosamtale er webbaseret og har en høj billed- og lydkvalitet. Kontakt os for mere information om videosamtale.

Spørgeskemaer og statistik

Basechat kan indsamle data til brug for evaluering.

Der kan vises spørgeskema til brugeren før og efter chatsamtalen, og til rådgiveren under chatsamtalen. Brugerens svar før chatten kan vises i rådgiverens vindue.

De spørgeskemaer der vises til brugeren kan designes frit og have alle spørgsmålstyper. Data gemmes i regneark.

Hvis det ønskes kan Basechat vise spørgeskemaer fra andre systemer, fx Enalyzer

Top
Intelligent kø

Basechat har et unikt kø-system, som er udviklet med henblik på rådgivning.

Brugerne kan navigerere rundt på sitet, mens de står i kø.

Konkret fungerer køen sådan: Når en rådgiver bliver ledig, adviseres den første bruger i køen, og vedkommende får mulighed for at kontakte rådgiveren. Hvis brugeren overser muligheden, går turen videre. Brugeren, der overså sin tur, får senere en ny mulighed for at kontakte en rådgiver.

Adgang til køen lukker automatisk, hvis ventetiden bliver for lang. Adgang til Køen kan også lukke, hvis systemet vurderer, at ventetiden er for lang til at nå alle, før rådgivningen lukker.

Top
Godt forbundet

Det hænder, at brugere benytter en ustabil eller meget langsom internetforbindelse.

Basechat er udviklet til at håndtere ustabile internetforbindelser, således at en bruger ikke unødigt mister forbindelsen til rådgiveren. Hvis brugeren midlertidigt mister internetforbindelsen, genskaber Basechat automatisk forbindelsen i baggrunden.

Hvis brugeren mister internetforbindelsen permanent, vises besked om dette, både til bruger og rådgiver.

Firewall eller såkaldt proxy server giver ikke problemer.

Top
Sikkerhed

Sikkerhed er et grundlæggende element i Basechat.

Kommunikationen er krypteret med SSL-kryptering (https).

Rådgiveradgang kan ud over almindelig passwordbeskyttelse, låses til organisationens fysiske adresse via ip-nummer.

Teknisk er Basechat udviklet, således at de enkelte beskeder ikke gemmes på serverens harddisk eller i database, men udelukkende opholder sig i den såkaldte ram-hukommelse.

Hvis en bruger ikke selv lukker chatvinduet når en chatsamtale er slut, kan vinduet lukkes automatisk efter en tidsperiode.

Basechat gemmer ikke ip-nummer, og det er ikke muligt for rådgivere eller medarbejdere i organisationen at identificere brugere.

Top
Stabilitet

Vores kunder har benyttet Basechat uden nedetid siden 2009.

Basechat er hosted på Amazon EC2 i Irland (Amazon Elastic Compute Cloud).

Amazon EC2 er bredt anerkendt som en af verdens mest stabile hosting faciliteter.

Top
Support og service

Basechat er en hosted løsning. Vi udfører de nødvendige opsætninger for at få løsningen til at dække jeres behov, både i forhold til udseende og funktion. Hvis der er behov for funktioner, der ikke allerede er understøttet, kan vi i de fleste tilfælde udvikle dem.

Serviceaftalen inkluderer desuden løbende konfiguration og forandring af løsningen.

Hvis der hos kunden opstår netværks- eller computerproblemer som influerer på chatrådgivningen, kan vi hjælpe med en løsning.

Top